Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Nye retningslinjer for nettverkene

Kompetansenettverkene skal under lupen. I løpet av våren skal det utformes nye retningslinjer. 

– Nye retningslinjer vil foreligge før sommeren. Oppdraget til Norsk kulturråd om å utarbeide nye retningslinjer framgår av budsjettproposisjonen for 2014 og departementet vil følge opp saken i den ordinære styringsdialogen med Kulturrådet gjennom året, sier statssekretær Knut Olav Åmås på e-post til Ballade. 

Sørf er medlem i Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk, et av de mest aktive nettverkene i landet. Daglig leder Kjetil Nordhus ser med spenning på arbeidet med nye retningslinjer:

- Vi har aldri lagt skjul på at det har vært viktigere for oss med driftsmidler fra staten enn opprettelsen av nettverk før driftssituasjonen har vært på plass. Kanskje dette gir oss muligheten til å få de sentrale myndighetene at man ikke kan maksimere effekten av et kompetansenettverk før medlemmene har en viss basisfinansiering i bunn. 

17. mars 2014