Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Ny søknadsfrist 1. april

1. april er det søknadsfrist for flere lokale og regionale tilskuddsordninger. 

Sørf- og Kristiansand kommunes Arrangement og turnéstøtteordning har neste søknadsfrist 1. april. Her kan man i hovedsak søke til følgende aktiviteter: Førstegangssøker arrangementstøtte, arrangementstøtte, turnéstøtte og profesjonaliseringsmidler.

Før du avgir personopplysninger over internett må du samtykke i en personvernerklæring.
Du finner den her:
http://sorf.no/node/436

Søknadsskjema finner du her:
https://sorf.wufoo.com/forms/qomm7412g6fon


I tillegg har Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk søknadsfrist på følgende ordning: Tilskudd til deltakelse på kompetansehevingstiltak. Det vil si at dersom du trenger reisestøtte til en aktivitet som skal øke kompetansen din i ditt arbeid i musikkbransjen, kan du søke her. 

Før du avgir personopplysninger over internett må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her: http://sorf.no/node/842

Søknadsskjema finner du her: 
https://sorf.wufoo.com/forms/tilskudd-til-a-delta-pa-kompetansehevingstiltak/
17. mars 2014