Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

AKKS Kristiansand søker økonomiansvarlig

Har du sans for økonomistyring og har lyst til å jobbe for en musikkorganisasjon? Ta en titt på denne!


Litt om AKKS: 
AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som driver til daglig øvingsrom, kurs,veiledning og arrangement. Vi arbeider primært med å rekruttere, motivere ogsynliggjøre kvinner i alle ledd av musikkbransjen. Musikkopplæring er kjernen i AKKSsin virksomhet.
AKKS er en landsomfattende organisasjon med avdelinger i Oslo, Bergen,Trondheim, Stavanger og Kristiansand som det nyeste tilskuddet.Vår visjon er 50% kvinner og 50% menn i musikkbransjen.AKKS Kristiansand har i dag et styre på 9 medlemmer som møtes en gang prmåned. Budsjettet er lite og daglig leder gjør hovedjobben med regnskapet, mentrenger en som kan være en hjelpende hånd samt betale lønn til daglig leder.
Jobben som økonomiansvarlig er frivillig, men er fint å ha på en CV. Aktivitet vedsiden av studier viser engasjement.
Er det noe du lurer på ang jobben/styrevervet?Ta kontakt med Anette bylund på mobil: 465 03 040 eller akks@kristiansand.no


14. november 2014