Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Se flere her :::

Kulturrådet: Fonograminnspillinger

02. juni 2017

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

Mer informasjon finner du her:


31. august 2016