Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Se flere her :::

Kulturrådet: Musikere og musikkensembler

02. juni 2017

Tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler.


Utøvere, ensembler, grupper og artister kan søke tilskudd til offentlig konsertproduksjon og turneer for en tidsperiode på inntil et år. Det kan også søkes tilskudd til virksomhet og drift for hele kalenderår inntil tre år.

Målgruppen er profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister innen alle sjangre. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Mer informasjon finner du her:


31. august 2016