Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Oktober-tildelingene til Rytmisk satsing klare

Til fristen 1. oktober 2016 fikk vi inn 16 søknader.

Til arrangement- og turnéstøtte fikk vi inn 13 søknader på til sammen kr. 215 200,-. Tilgjengelige budsjett-midler til denne runden var kr. 70 000,-.

Til profesjonaliseringsstøtte fikk vi inn 3 søknader på til sammen kr. 25 000,-. Tilgjengelige budsjettmidler til profesjonaliseringsstøtteordningen i 2016 er kr. 160 000,-.


En oversikt over prosjektene og mottakerne av støtte i oktober-tildelingsrunden finner du her.

03. november 2016