Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Sørf - Fra kjelleren til verden!

I 2014 fylte Sørf - Sørnorsk kompetasensenter for musikk 10 år. I løpet av årene har det skjedd fantastisk mye positivt i landsdelens musikkbransje. Les mer om hva Sørf er i 2015 under.


Sørf har fem hovedfunksjoner


1. Bindeledd og kontaktformidler

Kompetansesenteret er bindeledd og kontaktformidler mellom aktører innen musikkbransjen; særlig lokalt og regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Kompetansesenteret er også bindeledd og kontaktformidler mellom musikkmiljøet og andre instanser som myndigheter, næringsliv og akademia.


2. Utstillingsvindu og informasjonskanal

Gjennom sitt brede kontaktnett arbeider kompetansesenteret for å ha en mest mulig komplett oversikt over det som rører seg i musikkmiljøet regionalt og nasjonalt, og arbeider for å synliggjøre dette. Man gir aktører i og utenfor musikkbransjen hjelp til å manøvrere i denne konstant skiftende bransjen.


3. Hjelper og rådgiver

Gjennom kompetansesenteret får aktører råd og hjelp til å komme seg opp og frem i musikkbransjen. Kompetansesenteret bistår for eksempel med informasjon og råd om støtteordninger, andre interesseorganisasjoner, organisering, kontrakter osv.


4. Støttespiller og talerør

Kompetansesenteret gjør sitt beste for å støtte andre aktørers initiativ til tiltak og prosjekter som bidrar til en positiv utvikling for regionens rytmiske musikkliv. Senteret fungerer som talerør for miljøet og kan bistå som høringsinstans i saker der andre instanser ønsker innspill fra musikkmiljøet som helhet.


5. Initiativtager til prosjekter / tiltak

Sørf tar initiativ til, og iverksetter tiltak og prosjekter som på en hensiktsmessig måte bidrar til ønsket utvikling. Tiltakene gjennomføres svært ofte i samarbeid med andre aktører. Eksempler kan bl.a. være seminarer, nye utdanninger, forskningsprosjekter, flere øvingsrom, oppstart av bedrifter og kurs i alt fra økonomi til låtskriving mm. Tiltakene tilpasses til en hver tid bransjens/miljøets behov og utvikling.Sørf er en interesseorganisasjon og et regionalt kompetansesenter for musikk der alle bosatt i Agder og Telemark kan bli medlem. Sørf vil gjøre Sørlandet til en attraktiv region for alle aktører innen musikk. Vi vil bidra til profesjonalisering av musikkbransjen og påvirke til en helhetlig og offensiv satsing på musikk i regionen.02. februar 2014