Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Reise til musikkbransjetreff

Musikkbransjetreff kan være en viktig arena i karriereløpet, om man er artist eller i apparatet rundt artisten, konsertarrangør eller festival. Sørf tilbyr i 2017 muligheten for reisestøtte på 2000,- til aktører til aktører som fyller ut skjemaet og synliggjør målsetninger og behov for reisen.

by:Larm, Trondheim Calling, SPOT, Reeperbahn Festival, Womex, Midem, SXSW… Det finnes et utall musikkbransjetreff i hele verden, og alle med sine unike fokus. Enkelte prioriterer et faglig sterkt program, mens andre er mer en showcase-arena for live-markedet. Uansett hvilken del av musikkbransjen du opererer innen, kan enkelte av disse musikkbransjetreffene by på muligheter som kan gjøre en forskjell i din karriere. Mye handler om hvilke mål man har for deltakelse og hvordan man sannsynliggjør muligheten for å oppnå disse målene før under og etter selve reisen.

Foruten muligheten for å kunne motta reisestøtte på 2000,- vil man kunne få rådgivning fra Sørf ut fra ens målsetninger for turen. Sørf har lang erfaring i å jobbe målrettet på musikkbransjetreff og har også et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk som kan by på spennende muligheter.

Det vil være mulig for hver enkelt mottaker å benytte seg av reisestøtten to ganger i løpet av 2016. Søkeren må være bosatt i et av Agder-fylkene.

Hva vi ønsker å prioritere i 2017:

- reiser med nettverk og musikkbransjekompetanse som målsetning

- reiser som vil sannsynliggjøre mottakers mulighet av til å kunne leve av sin virksomhet

Hva vi ikke gir reisestøtte til:

- studiereiser

- Sørveiv

Krav til mottaker:

- må søke FØR påbegynt reise gjennom vårt onlineskjema

- må synliggjøre målsetninger og behov for reisen, samt en økonomisk oversikt

- må levere rapport innen 2 måneder etter endt reise

- må være bosatt i et av Agder-fylkene

- må være medlem i Sørf (medlem blir du her)


Søknadsfrister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 15. august, 1. oktober, 1. desember


Ta meg til søknadsskjemaet!

Ta meg til rapporteringsskjemaet!

20. januar 2016