Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Rytmisk satsing: april-tildelingene

Til fristen 1. april 2017 fikk vi inn 21 søknader.

Til arrangement- og turnéstøtte fikk vi inn 10 søknader på til sammen kr. 144 700,-. Tilgjengelige budsjettmidler til denne runden var kr. 80 000,-, hvorav kr. 41 000 ble fordelt.

Til profesjonaliseringsstøtte fikk vi inn 11 søknader på til sammen kr. 162 093,-. Tilgjengelige budsjettmidler til profesjonaliseringsstøtteordningen for hele 2017 er kr. 160 000,-.


En oversikt over prosjektene og mottakerne av støtte i april-tildelingsrunden finner du her.

03. november 2016