Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Rytmisk satsing: desember-tildelingene

Til fristen 1. desember 2016 fikk vi inn 18 søknader.

Til arrangement- og turnéstøtte fikk vi inn 12 søknader på til sammen kr. 266 000,-. Tilgjengelige budsjettmidler til denne runden var kr. 150 000,-, hvorav kr. 107 000 kr,- ble fordelt.

Til profesjonaliseringsstøtte fikk vi inn 6 søknader på til sammen kr. 135 500,-. Tilgjengelige budsjettmidler til profesjonaliseringsstøtteordningen i 2016 er kr. 160 000,-.


En oversikt over prosjektene og mottakerne av støtte i desember-tildelingsrunden finner du her.

03. november 2016