Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Rytmisk satsing: februar-tildelingene

Til fristen 1. februar 2017 fikk vi inn 28 søknader.

Til arrangement- og turnéstøtte fikk vi inn 16 søknader på til sammen kr. 318 595,-. Tilgjengelige budsjettmidler til denne runden var kr. 130 000,-, hvorav kr. 30 000 var midler fra 2016.

Til profesjonaliseringsstøtte fikk vi inn 12 søknader på til sammen kr. 169 661,-. Tilgjengelige budsjettmidler til profesjonaliseringsstøtteordningen for hele 2017 er kr. 160 000,-.


En oversikt over prosjektene og mottakerne av støtte i februar-tildelingsrunden finner du her.

03. november 2016