Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Rytmisk satsing: juni-tildelingene

Til fristen 1. juni 2017 fikk vi inn 21 søknader.

1. juni var årets første hovedsøknadsfrist hvor spesielt konsertrekker og større turnéer oppfordres til å søke. Til turné- og arrangementstøtte fikk vi inn 17 søknader på til sammen kr. 427 196,-. Tilgjengelige budsjett-midler til denne runden var kr. 173 000. Det er totalt kr. 640 000 i støtteordningen for hele 2017.

Til profesjonaliseringsstøtte fikk vi inn 5 søknader på til sammen kr. 85 020,-. Tilgjengelige budsjettmidler til profesjonaliseringsstøtteordningen i 2017 er kr. 160 000,-.


En oversikt over prosjektene og mottakerne av støtte i juni-tildelingsrunden finner du her.

Bilde: Haubitz Hall Salongen

03. november 2016