Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Rytmisk satsing

Hva er Rytmisk satsing?

Rytmisk satsing er Kristiansand kommunes og Sørfs tilskuddsordning for rytmisk musikk. Ordningen er delt opp i fire områder:

Arrangementstøtte

Arrangementstøtten kan søkes til rytmiske konserter som arrangeres i Kristiansand. Målet er å stimulere til et sterkt, selvbærende og mangfoldig arrangørmiljø. Både enkeltkonserter og konsertrekker støttes. Arrangører av konsertrekker oppfordres å søke til hovedsøknadsfristene 1. desember og 1. juni.

Turnéstøtte

Turnéstøtten skal bidra til synliggjøring av byens artister både regionalt, nasjonalt og internasjonalt samt styrke artistenes spilleerfaring og nettverk. Alle typer turnéer kan støttes.

Profesjonaliseringsmidler

Profesjonaliseringsmidlene skal løfte ambisiøse musikkbransjeaktører ytterligere og bidra til flere profesjonelle aktører som lever av aktiviteten sin. Det kan gis støtte til for eksempel:

  • strategiske reiser for videreutvikling av virksomheten
  • aktiviteter i Kristiansand og regionen, initiert av søker, som har egen profesjonalisering som mål
  • egenandel til prosjekter/kompetanseprogrammer som legger grunnlaget for profesjonalisering

Introstøtte

Introstøtten er et lavterskel tilbud for deg som aldri har søkt støtte fra Rytmisk satsing før. Ordningen har mindre formelle krav og et maksimalt støttebeløp på kr. 5000. Både arrangement (enkeltkonserter eller konsertrekker) og turnéer kan støttes.

Hva det ikke gis tilskudd til

Hvem kan søke?

Lokale kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, artister, kunstnere og enkeltpersoner. Aktører utenfor Kristiansand kan søke hvis aktiviteten gjøres i Kristiansand eller i samarbeid med lokale utøvere.

Hvem kan ikke søke?

Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det kommunale kulturbudsjettet, kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter, barnehager og skoler.

Krav til søknaden

  • søknaden leveres via vårt søknadsskjema
  • prosjektbeskrivelse og budsjett legges ved
  • søknadsbeløpet kan ikke overstige 50% av tiltakets totale utgifter
  • søknaden leveres før gjennomføring av tiltaket og innen ordningens frister

Søknadsfrister

Det er to hovedsøknadsfrister i året: 1. juni og 1. desember. Søknader som gjelder konsertrekker sendes fortrinnsvis innen disse to fristene. Øvrige frister er 1. februar, 1. april, 15. august og 1.oktober.

Retningslinjer

Les nøye gjennom retningslinjene før du søker. Retningslinjene legges av Kulturstyret i Kristiansand kommune.

Søknadskjema

Klar til å søke? Søknadsskjemaet finner du her.

Rapporteringsskjema

Fikk du støtte fra Rytmisk satsing? Rapportér for din aktivitet her.

Logoer

Her finner du Sørfs og Kristiansand kommunes logoer til bruk i markedsføringsmateriell.

21. mai 2014